WEB Sayfası Yayım İlkeleri

Hacettepe Üniversitesi Birim ve Kişisel Web sayfalarının hazırlanması ve yayımlanması ilkelerini kapsayan yönerge 02.07.2007 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Senatosu'nca onaylanmıştır.

Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı tüm kurum, birim, bölüm ve kişilerin Web sayfalarını hazırlarken bu ilkelere uyması gerekmektedir.

Bu ilkelerin tümüne aşağıdaki link'e tıklayarak erişebilirsiniz:

Hacettepe Üniversitesi Web Sayfası Hazırlama ve Yayım İlkeleri (*.pdf formatındadır.)